over ons

Wij, Edith Raap, Minke Verdonk en Irene Sies maken een podcastserie over levend verlies. Eind 2018 nam Edith samen met Odet Stabel de eerste aflevering van de podcast op. Na 23 afleveringen nam Odet in het voorjaar van 2021 afscheid. Sinds dat moment leveren Minke en Irene hun bijdrage aan deze podcast. Bij levend verlies gaat het om terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders met een kind met een beperking of chronische aandoening. Wij spreken met ouders en zorgverleners en proberen een brug tussen hen te slaan. Hoe ervaren ouders levend verlies en hoe kunnen zorgverleners ouders ondersteunen?

 

beeld: Hes van Huizen

Edith Raap
Ik ben ontwikkelingspsycholoog en docent ouderbegeleiding en ouderschapstheorie aan de Hogeschool Utrecht. Ik geef les aan studenten maar ook aan zorgverleners. In hun verhalen raakten mij de uitspraken dat ‘ouders de beperking van hun kind nog niet geaccepteerd hadden’: wat betekent dat eigenlijk? Kan dat wel? Zo kwam ik bij het onderwerp ‘chronic sorrow’ of levend verlies. In 2015 heb ik het initiatief genomen tot het eerste landelijke congres over levend verlies en ik ben nog steeds betrokken bij de jaarlijks terugkerende congressen levend verlies (georganiseerd door het Euregionaal Congresburo). Ik geef daarnaast les en lezingen over levend verlies. In 2020 ben ik begonnen met een promotieonderzoek aan het Amsterdam UMC over levend verlies. De podcastserie levert bouwstenen voor mijn onderzoek.

Podcastserie over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening

Minke Verdonk
Vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog, leerkracht en onderzoeker, bied ik ondersteuning en begeleiding aan ouders van zorgintensieve kinderen. Ook werk ik regelmatig met zorgprofessionals waarbij ik ernaar streef de wereld van de ouder en de professional dichter bij elkaar te brengen. Ik maak deel uit van de onderzoeksgroep van het promotieonderzoek van Edith, schreef het boek Oog voor jou en ben nauw betrokken bij Stichting OuderInzicht en de UPFoundation. Daarnaast ben ik moeder van twee kinderen waarvan de oudste een ernstige lichamelijke beperking heeft.

beeld: Marjoke Boertjens

Irene Sies
Ik ben jarenlang werkzaam geweest als (beleids)adviseur in de pedagogische sector, maar ben sinds 2015 fulltime moeder van 4 kinderen. Mijn blog www.gewoonirene.nl gaat over de alledaagse belevenissen van een ‘gewone moeder’. Levend verlies lijkt in zo’n gewoon leven een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Toch maak ook ik levend verlies mee als buurvrouw, zus en vriendin. Mijn missie voor Levend Verlies? Verbinding creëren tussen gezinnen met levend verlies en gezinnen die (denken dat ze) ‘heel gewoon zijn’.

Odet Stabel
Van 2018 tot 2021 werkte Odet Stabel mee aan de podcast. Ze schreef een boek over de worsteling met een leven vol zorgen vóór en zorgen óver haar zoon met ernstige meervoudige beperkingen: Een kind met kansen.