Luisteren

Filter:

Compilatieaflevering

In deze compilatieaflevering bespreken Edith en Minke de fragmenten die zijn ingesproken door negen ouders. Wat betekent Levend verlies en op welke momenten worden zij erdoor geraakt?

Christiaan Jelsma

Christiaan Jelsma is cabaretier en kleinkunstenaar en vader van een vierjarig zoontje met het syndroom van Down. Hij maakte een theatervoorstelling over de wending die zijn leven nam en het omarmen van kwetsbaar geluk.

Machteld Louwaard

Machteld Louwaard is adviseur, coach én moeder van een vijftienjarige zoon met Downsyndroom. Over de balans tussen zorg, privé en werk en eigen ervaring inzetten voor anderen.

Babet te Winkel

Babet te Winkel is initiatiefnemer van Verlieskunst, geestelijk begeleider en schrijver. Over ruimte maken voor rouw, nieuwe taal vinden voor verlies en de kracht van rituelen.

Astrid van Gessel en Inge Klatte

Astrid van Gessel is moeder van twee zonen van 11 en 13, die een taalontwikkelingsstoornis hebben en Inge Klatte was logopedist en werkt nu als onderzoeker. Over de impact van een diagnose, over onbewuste boodschappen door professionals en hoe je als logopedist meer oudergericht kunt werken.

Illya Soffer deel 2

Illya Soffer is directeur van Ieder(in) en moeder van een 23-jarige zoon met het downsyndroom. Over het garanderen van bestaanszekerheid aan gezinnen met een zorgintensief kind, over de impact van een kind met zorg op gezinnen en over de noodzaak, vanuit vertrouwen, flexibele ondersteuning op maat te bieden. Over minder gericht zijn op productiviteit en meer op menszijn omdat we anders allemaal gaan verliezen.

Illya Soffer deel 1

Illya Soffer is directeur van Ieder(in) en moeder van een 23-jarige jongen met het downsyndroom. Over hoe de maatschappij van invloed is op individuele gevoelens van levend verlies bij ouders, over passende (respijt)zorg voor gezinnen, het inzetten van je eigen ervaringsdeskundigheid en hulp bij psychotrauma.

Iris van der Meer

Iris van der Meer is moeder van een 11-jarige dochter met een meervoudige beperking en epilepsie. Over de impact van een zorgintensief kind op je relatie, over blijven communiceren en elkaar de ruimte geven.

Kasper Kruithof

Kasper Kruithof deed promotieonderzoek naar mensen met ZEVMB. Over zorgen die ouders hebben dat hun kind hen overleeft en de bijbehorende dilemma’s.

Anne-Marije Maris

Anne-Marije Maris is moeder van een 11-jarige zoon met autisme. Over alleenstaand ouderschap, actief zelf hulp (durven) vragen en de inzet van een Eigen Kracht conferentie.

Tom Rusting

Tom Rusting is vader van een 42-jarige zoon met psychose gevoeligheid. Over (het gebrek aan) ziektebesef bij je kind, de kracht van familie coaching, verbindende gespreksvoering en zingeving.

Marry Klein-Ouwehand

Marry Klein-Ouwehand is de 91-jarige moeder van een 51-jarige dochter met een verstandelijke beperking. Over een tijd waarin weinig gesproken werd over emoties, over telkens weer zoeken naar een geschikte plek voor je kind en over hulp uit onverwachte hoek.

Alice Schippers

Alice Schippers is bijzonder hoogleraar Disability Studies en moeder van een zoon met autisme. Over diversiteit, impliciete normen, omdenken en pijn toelaten.

Mariëlle Bruntink

Mariëlle Bruntink is moeder van een 19-jarig dochter met het Phelan-mc Dermend syndroom. Over zorg uit handen geven als je kind naar een instelling gaat, over de waarde van huisbezoeken door zorgprofessionals en het omzetten van je eigen ervaring in hulp voor anderen.

Sasja Duijff

Sasja Duijff is GZ psycholoog, Infanty Mental Health specialist en mindfulnesstrainer. Over omgaan met stress, je kind veiligheid versus ruimte bieden, het 22q11 syndroom en over dat je voor jezelf mág zorgen als ouder.

Youp Bimbergen

Youp Bimbergen is vader van een 2-jarige zoon met de aandoening Tubereuze Sclerose Complex. Over coping strategieën, traumatische ervaringen, betrokken zorgprofessionals en het belang van het samen doen als gezin.

Yol Kuijer

Yol Kuijer is oudercoach en relatietherapeut. Over gestapeld verlies, ouders van kinderen met taaislijmziekte en reflecteren op je eigen werk en houding als zorgprofessional.

Corrina

Corrina is docent pedagogiek en moeder van een 15-jarige zoon met ADHD en stevige gedragsproblemen. Over de voordelen van een diagnose, de onzichtbaarheid van de beperking van je kind en het verlangen om door anderen begrepen te worden.

Janneke Ferwerda

Janneke Ferwerda is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in traumabehandeling. Over het normaliseren van gevoelens, post- traumatische groei en de effecten van EMDR.

Nicole van den Dries-Luitwieler

Nicole van den Dries – Luitwieler is o.a. kinderfysiotherapeut en moeder van een 18-jarige dochter met een ernstig meervoudige beperking. Over tegenstrijdige gevoelens, lichaamsgericht werken en met dezelfde doelgroep werken als die waartoe je dochter behoort.

Annemieke Wagemans

Annemieke Wagemans werkt als Arts voor Verstandelijk gehandicapten. Over (het tekort aan) ondersteuning thuis, proactieve zorgplanning en de immense overstap op het moment dat een kind 18 jaar wordt.

Anne Gehring en Johan Sonnenschein

Anne Gehring en Johan Sonneschein zijn ouders van een 3-jarige zoon met het Downsyndroom. Over betekenisgeving, prenatale tests en over anders aan het ouderschap beginnen.

Minke Verdonk

Minke Verdonk is moeder van een 12-jarige zoon met een ernstige lichamelijke beperking. Over het verschil tussen onder -en bovenlaaggevoelens, oprechte interesse van anderen en ruimte maken, in plaats van oplossingen aandragen.

Janneke Zinkstok

Janneke Zinkstok is kinderpsychiater, onderzoeker, universitair docent én tante van een jongen met autisme en een licht verstandelijke beperking. Over aandacht voor de lijdensdruk van ouders, sensitiviteit van hulpverleners en wat de term levend verlies oproept bij ouders.

Serpil Eskici

Serpil Eskici is moeder van een 12-jarige zoon met forse verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Over (het gebrek aan) kwaliteit van leven van je kind, je (niet) gehoord voelen als ouder in de medische wereld en over mantelzorgstress.

Lucy Hendriks

Lucy Hendriks is docent aan Hogeschool Zuyd en spiritueel coach. Over omgaan met verzet tegen wat je overkomt, de winst van het toelaten van gevoelens en het zoeken naar je eigen weg om verder te kunnen.

Odet Stabel

Odet Stabel was tot 2021 mede-podcastmaker van deze serie en is moeder van een 16-jarige jongen met een zeer ernstige meervoudige beperking. Over de impact van corona op zorgintensieve gezinnen, medicatie hamsteren en ouders als ervaren crisismanagers.

Wim Goossens

Wim Goossens is docent ouderbegeleiding en vader van een zoon met een verstandelijke beperking en autisme. Over de waarde van ervaringskennis, de verscheidenheid van verlieservaringen en het bevorderen van oudergerichter werken in organisaties.

Jelle Meuwissen

Jelle Meuwissen is student social work en heeft cerebrale parese. Over het erkennen van de impact van je beperking, therapie(on)trouw en omgaan met tegenslagen.

Wim van Lent

Wim van Lent is mannencoach, opleider en auteur. Over de verschillen tussen mannen en vrouwen in het omgaan met verlies.

Arthur Veen

Arthur Veen is vader van een 33-jarige hoogbegaafde zoon met autisme. Over dat je kind niet voor zichzelf kan zorgen, verlies van verbinding met je kind, afdalen naar je eigen pijn en het oprichten van een ouderinitiatief.

Angela van Woezik

Angela van Woezik's dochter overleed op 13-jarige leeftijd. Zij had een zeer ernstige meervoudige beperking. Over het moeten aanzien van onacceptabel lijden, het fysieke gemis en de troost van ondersteuning bieden aan andere ouders.

Marion Wartena

Marion Wartena is moeder van 23-jarige zoon met PDD-NOS, verslaving en psychosegevoeligheid. Over uit contact raken met je zoon, trauma, machteloosheid, met lege handen staan en het toelaten van je eigen gevoelens als manier om door te gaan.

Pauline Kuiper

Pauline Kuiper is fotografe en auteur van het boek Brus, (on)breekbare liefde. Haar broer Marco had een meervoudige beperking en overleed in 2018. Over je schuldig voelen, (niet) gezien worden als zus en de sterke, unieke band die ze als zus had.

Tanja van Roosmalen deel 2

Tanja van Roosmalen is orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut. Over overlevingsmechanismen, de impact op je relatie en de behoeften van de ‘brussen’.

Tanja van Roosmalen deel 1

Tanja van Roosmalen is orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut. Over gevoelens die ondergronds gaan, het gevoel dat verlies groter wordt en (over)leven.

Hans Sauerwein

Hans Sauerwein is opa van 6-jarige kleindochter met een verstandelijke beperking. Zij is slechthorend en spreekt nauwelijks. Over de hulpeloosheid van de ‘buitenstaander’, de impact op het gezin en zorgen over de toekomst.

Ineke van Eyk

Ineke van Eyk is ambulant gezinsbehandelaar. Over begrip voor de emoties van ouders en de wijze waarop je als professional verbinding kunt maken met ouders.

Jan Meijroos

Jan Meijroos is vader van de 11 jarige zoon met een verstandelijke beperking en autisme. Over gestapeld verdriet dat er soms als boosheid uitkomt, de invloed op je relatie en leven in het nu.

Katie Lee Weille

Katie Lee Weille is ouderbegeleider en expert op het gebied van ouderschap. Over de ouderschapstheorie, ambivalente gevoelens en de kwetsbaarheid van ouders.

Hester van der Lugt

Hester van de Lugt is moeder van een 21-jarige zoon met een ernstige lichamelijke beperking. Over het onderbuikgevoel van ouders t.a.v. de beperking van hun kind, het isolement en de rol van de omgeving.

Manu Keirse

Manu Keirse, emeritus hoogleraar Verliesverwerking, introduceerde de term Levend verlies in Nederland. Over hoe de maatschappij met dood en verlies omgaat en zijn visie daarop, het verschil tussen intuïtieve- en instrumentele rouw en wat je voor anderen kunt betekenen.

Intro

Contact

E-mail: info@levend-verlies.nl

 

Volg ons op de socials:

Neem contact met ons op:

Podcastserie over terugkerende gevoelens van verdriet en rouw bij ouders van een kind met een beperking of chronische aandoening.