wat is levend verlies?

Brug slaan zorgverleners en ouders met kind beperking
fotograaf Hes van Huizen

Levend verlies is een bijzondere vorm van rouw, die afwijkt van de rouw bij het overlijden van een dierbare. Het gaat om chronische rouw, verdriet om een verlies dat nooit eindigt. In deze podcastserie richten we ons op levend verlies bij ouders van kinderen met ernstige beperkingen.

je verliest je kind in wel 10.000 stukjes

In geval van ouderschap van een kind met ernstige beperkingen verliezen ouders hun kind niet, maar verliezen (de verwachting van hun) gezonde kind wel in 10.000 stukjes. Ouders missen veel mijlpalen bij hun kind die gewoonlijk met vreugde gepaard gaan en een stap naar onafhankelijkheid betekenen: lopen, praten, de eerste schooldag, het zwemdiploma, de overstap naar de middelbare school, de diploma-uitreiking, het rijbewijs, het huwelijk, het grootouderschap. Dat maakt dat het verlies op ieder moment weer levendig voor de deur kan staan. Het neemt niet af, sterker nog, met het naderen van de eigen dood van ouders en daarmee het moeten achterlaten van hun afhankelijke kind, neemt het vaak toe.

levend verlies zegt niets over de liefde voor je kind

Levend verlies zegt niets over de liefde van ouders voor hun kind. Ouders die levend verlies ervaren ontlenen veel vreugde aan hun kind, maar de beperkingen die hun kind tarten en ook hun eigen leven verregaand beperken, kunnen ze niet accepteren. Ouders verliezen niet alleen hun dromen, maar vaak ook een deel van zichzelf: hun werk, hun relatie, de aandacht voor hun andere kinderen, hun sociaal leven. Veel zorgouders vinden herkenning en erkenning in het begrip levend verlies. Het maakt dat zij hun steeds weer opflakkerende gevoelens van verdriet niet langer als falen ervaren.