levend-verlies

In onze podcasts komen ouders en hulpverleners aan het woord over Levend verlies. We vragen hen naar hun ervaringen en proberen een brug tussen hen te slaan. Wat is Levend Verlies precies? En hoe kunnen hulpverleners ouders ondersteunen. Elke laatste zondag van de maand publiceren wij een nieuw gesprek.

25-08-2019 Tanja van Roosmalen 2

Podcastserie Levend verlies

In de achtste aflevering van de podcastserie Levend verlies vervolgen we het gesprek met Tanja van Roosmalen. Als orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut begeleidt ze ernstig zieke kinderen en hun gezin. We staan onder andere stil bij de gemengde gevoelens van brusjes en hoe je daar als ouders mee kunt omgaan. Ook de zorgverleners komen …

25-08-2019 Tanja van Roosmalen 2 Lees verder »

28-07-2019 Tanja van Roosmalen 1

Podcast levend verlies met Tanja van Roosmalen, orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut

In de podcast Levend verlies vertelt Tanja van Roosmalen over haar begeleiding van ernstig zieke kinderen en hun gezin. Er is vaak te weinig ruimte voor verdriet over de beperkingen. Tanja van Roosmalen is orthopedagoog en rouw- en verliestherapeut. Kijk voor meer informatie op levend-verlies.nl

30-06-19 Hans Sauerwein

Levend Verlies Hans Sauerwein opa van een kind met beperking

Hans Sauerwein is opa van vier kleinkinderen. De jongste, Vlinder (6), is geboren met een genetische afwijking. Zij is verstandelijk beperkt en slechthorend en kan nauwelijks praten. Als gepensioneerd internist kon Hans in de beginjaren zijn dochter over medische problemen vaak adviseren. Nu die minder zijn en de verstandelijke beperking van Vlinder duidelijker wordt, kan …

30-06-19 Hans Sauerwein Lees verder »

26-05-2019 Ineke van Eyk

Podcast levend verlies gezinsbehandelaar

Als ambulant gezinsbehandelaar helpt Ineke van Eyk ouders van kinderen met een beperking met opvoedvragen. Eerder werkte ze als begeleider op een kinderdagcentrum en op een woongroep voor kinderen met een beperking. De ingewikkeldheid waar ouders voor gesteld worden heeft haar altijd geboeid. Een paar jaar geleden maakte ze op een congres kennis met de …

26-05-2019 Ineke van Eyk Lees verder »

28-04-2019 Jan Meijroos

Podcast levend verlies vader zoon met beperking

In deze podcast Levend verlies is vader Jan Meijroos aan het woord die over zijn gezin met zoon Sebastiaan vertelt. Hoe gaan zij om met Sebastiaan die een verstandelijke beperking en autisme heeft.

31-03-2019 Katie Lee Weille

Podcast Katie Lee Weille 31-03-2019

Dr. Katie Lee over wat ouderschapstheorie betekent voor levend verlies. Waarom is het bijvoorbeeld belangrijk een onderscheid te maken tussen ouderschap en opvoederschap en hoe zit het met ambivalente gevoelens van ouders?

24-02-2019 Hester van der Lugt

podcastserie levend-verlies.nl

De zoon van Hester kwam levenloos ter wereld. Hij werd gereanimeerd en hield er ernstige motorische beperkingen aan over. Hij kan zijn rolstoel bedienen maar is verder fysiek totaal afhankelijk van anderen. Met zijn verstand is niets mis. Zowel Hester als haar inmiddels 21-jarige zoon ervaren levend verlies, maar elk op een eigen manier. Een verhaal over Hester’s geloof in haar zoon en haar inspanningen om hem een zelfstandig leven te laten leiden. De kloof tussen het leven met een gehandicapt kind en het gewone leven en het gevoel dat ze niet steeds over haar verdriet tegen anderen mag beginnen. En een verhaal over kracht en trots.

19-01-2019 Manu Keirse

Manu Keirse Rouwdeskundige levend verlies

Manu Keirse is Emeritus Hoogleraar Verliesverwerking. Manu heeft het begrip levend verlies in Nederland geïntroduceerd.

13-12-2018 introductie levend verlies

podcast levend-verlies levend verlies

Wij, Edith Raap en Odet Stabel maken een podcastserie over levend verlies. Hieronder een korte introductie podcast. Klik op de rode pijl.Bij levend verlies gaat het om terugkerende gevoelens van verdriet en rouw als je ouder bent van een kind met een beperking of chronische aandoening. Wij spreken met ouders en hulpverleners en proberen een …

13-12-2018 introductie levend verlies Lees verder »