Afl 2 Hester van der Lugt – februari 2019

podcastserie levend-verlies.nl

De zoon van Hester kwam levenloos ter wereld. Hij werd gereanimeerd en hield er ernstige motorische beperkingen aan over. Hij kan zijn rolstoel bedienen maar is verder fysiek totaal afhankelijk van anderen. Met zijn verstand is niets mis. Zowel Hester als haar inmiddels 21-jarige zoon ervaren levend verlies, maar elk op een eigen manier.

Goh moet je mij nou eens zien, ik woon begeleid in een studentenhuis, doe een opleiding….. mam, zonder jou had ik dat nooit kunnen bereiken.

Een verhaal over Hester’s geloof in haar zoon en haar inspanningen om hem een zelfstandig leven te laten leiden. De kloof tussen het leven met een gehandicapt kind en het gewone leven en het gevoel dat ze niet steeds over haar verdriet tegen anderen mag beginnen. En een verhaal over kracht en trots.

klik op de oranje pijl en luister naar
de podcast van Hester van der Lugt